Galskap og humor, kommers og fallera

STAVANGER: Hallo! En myndig stemme runger nedover Klubbgata, ogfotograf Knut S. Vindfallet snur seg automatisk.