Grønhaug-saken får etterspill i trygdeetaten

Departementet har krevd full redegjørelse fra Rikstrygdeverket etter Grønhaug-saken.