- Dette vedtaket kan ikke stå

SiR-styret har talt: Geriatriske sengeposter legges ned. Ortopedisk avdeling legges ned. Og Eigersund-sengepost legges ned.