Beredskap for miljøkatastrofe

Hva vil fylkesordføreren gjøre for at Rogaland får en beredskap som hindrer at transport og gjenvinning av atomavfall fører til en miljøkatastrofe? Det var Venstres Jarle Braut som spurte om dette i fylkesdutvalget.