Ingen vil ta ansvar

I framtiden vil ikke kommunen ha ansvaret for de mindrelekeplassene. Men det er det ingen andre som vil heller. 180lekeplasser koster Sandnes kommune rundt 800.000 kroner i årligvedlikehold. Det er for mye, mener parksjef Ingjerd Bratterud.Derfor ønsker hun at ansvaret for små lekeplasser skal overtas avvelforeninger, borettslag og lignende.