Sint Sevland lover bråk

Senest for to dager siden ga ordfører Leif Johan Sevland (h) muntlig melding til fylkesordføreren: Nåde deg rører du Stavanger sykehus.