Lindøy-senteret kan bli nedlagt

Framtiden til Lindøy som barnevernsinstitusjon er usikker.