Staten avgjør strandsonesak

Mannen bygde platting. Kommunen klagde på mannen. Mannen klagde på kommunen. Fylkesmannen støttet mannen. Kommunen klager på Fylkesmannen.