Kloke hoder i Metropolis

Hva er det som får 18 menn og tre kvinner til å bruke lørdagen tilå teste intelligensen?