Vil utbedre forurenset badeplass

Fire prøver tatt ved en liten bekk nær Hogstadvika i Lutsivatnet i fjor og i år viser store mengder fosforforurensning. Parksjef Ingjerd Bratterud ber kommunalteknisk sjef undersøke hva som er forurensningskilde og sørge for at den blir stanset.