- Jeg må være sann

Gro Skartveit sitter i bystyret i Stavanger. Inntil denne uka varhun medlem av Kristelig Folkepartis bystyregruppe. Men når bystyretsamles mandag, vil Gro Skartveit være uavhengig representant. Hunhar meldt seg ut av partiet. Den eneste grunnen er at hun har fåtten kjæreste som er kvinne.