Gjenkjennelse tema i Stasi-avhør

Det tyske vitnet som avhøres i Viksveen-saken i dag, skal være spionen Lanzes første føringsoffiser, Manfred Elisath. Han er en av dem som i politiavhør skal ha identifisert Lanze som Stein Viksveen.