Kommunen seiret i skjenkesak

Stavanger kommune fikk fullt medhold i skjenkesaken som Mohammad Shafique og Mohammad Fayyaz hadde anlagt.