Venter svar på kjøletårn- undersøkelser

— Det vil forundre oss veldig om det er et kjøletårn som har spredd legionella-bakterier denne gang, sier spesialister i kjøleteknologi Aftenbladet har snakket med. - Men det trodde vi i fjor også, og da skjedde det utrolige, legger de til.