Legionella-symptomene

Er en smittet av legionella, kan en få hodepine, muskelsmerter og bli slappe.