Jærens minste skule endeleg i gang

«Smil og vær glad for hver dag som går....» sang elevane ved ved Steiner— skulen på Jæren i går. Etter oppstartproblem i lange banar, har dei endeleg fått ein «skikkeleg» skule.