Flyplassen forblir statlig

Kommunene på Nord-Jæren og Rogaland fylke får i dag avslag fra Samferdselsdepartementet og Stortinget på kravet om å overta eierskapet av Stavanger lufthavn, Sola, fra Staten.