- Viktig å tenke interkommunalt

— Nå som alle landets kommuner må innføre et slikt heldagstilbud, er det viktig å tenke på interkommunale løsninger.