Stavanger kan få gassbusser

Dersom GassNor eller Lyse Energi priser naturgassen riktig, kan det bli forurensingsfrie gassbusser i deler av Nord-Jæren.