Enkelte personer må lide

For at Sandnes skal bli et godt sted å bo i framtiden, må enkeltmennesker lide for at flest mulig skal få det bra, sa ordfører Jostein W. Rovik på folkemøtet på Stangeland.