Drapsetterforskning med samme styrke

Etterforskningen av voldtekten i Sandnes fører ikke til at arbeidetmed å oppklare Bryne-drapet trappes ned.