Flere vil havne på institusjon

Flere må inn på institusjon hvis én av ergoterapeut-stillingene blir fjernet neste år. De vil ikke kunne bo hjemme, sier Eli-Marie Skaar.