Nedgang for vandreheimane

Vandreheimane i fylket opplevde svikt i vitjingstala i sommar. For med 1205 færre vitjande, opplevde Mosvangen Vandrerhjem og Preikestolen Vandrehjem ein nedgang på til saman 16 prosent i høve til året før.