- Ingen prototype på naskaren

Gamle som unge. Kvinner som menn. Rike som fattige. Det finst ingen typisk naskar.