Slanker fylkestinget

Det nye fylkestinget som skal velges neste år får 47 representanter, 10 færre enn i dag.