Enda flere folk i Kina

— Steinar sier vi skal være der i minimum to år, jeg sier maksimumto, sier Ingrid Håland Lea og smiler godt.