63 liter øl på hver siddis

Butikksalget av øl i Stavanger har økt 13,5 prosent på fem år.Vinmonopolet har økt salget i Stavanger og Sandnes med 11 prosentpå fire år. Salget i byens barer har i antall liter gått litt ned,men brennevinssalget har økt sterkt.