Rekkverkhull foreslått tettet i Dusavikveien

Vegvesenet går inn for å tette to av tre hull i aluminiumsrekverketi Dusavikveien samtidig som det tredje hullet gjøres sikrere og merfunksjonelt enn i dag.