Gi Frelsesarmeen den gamle mobilen til jul

Frelsesarmeen vil ha den utrangere mobiltelefonen din for å samleinn penger til mat og klær for trengende.