Utsetter nye sykehjemsplasser

Bygging av en rekke sykehjemsplasser og omsorgsboliger blir stilt ibero i Stavanger.