Ungdommen bryter ned skilleveggene

Sammen er vi sterke, mener byens unge. Sterke som en Stut. De satser på å løpe gjennom vegger.