Maria flytter til bedre utsikt - og gleder seg

— Jeg har ikke vært oppe og sett ennå, men datteren min skryter veldig av det nye rommet, sier Maria Vølstad.