Vegane i Sandnes blir dårlegare

SANDNES: På lang sikt taper Sandnes kommune pengar på å spare på vegvedlikehaldet.