49 trafikksikringstiltak i Stavanger

Les hva Stavanger kommune har fått til av trafikksikringstiltak for 923.000 kroner hittil i år.