Ungkaren på Heigre

Då Olai Njå ein gong vart spurd korleis paradis måtte vera, svara han at det nok var ein problemfri plass. — Og det er ikkje nokon haldbar plass å vera for ein problemløysar som meg, sa Olai.