Politisk ja til nye ruter

RYFYLKE: Forslaget til nye hurtigbåtruter, som skal gjelde i minst fem år fra 1. januar 2002, har passert første hinder uten slagside.