- Foruroligende

Med påvisning av munn— og klovsyke også i Frankrike, øker trusselen mot norske husdyrbestninger. Situasjonen er foruroligende, sier fylkesveterinær Kjetil Gabriel Espeland.