Gjedebo gir 4 mill. til universitet

Høgskolen får stadig større pengekiste, men fryktar byråkratane i departementet.