Ingen bråstopp

SIRDAL: I løpet av sommeren har teknisk etat utstedt 20 byggetillatelser for nye hytter, samt tillatt en rekke nye annekser, utvidelser og grunnarbeider.