Alle SOT- bussene skal video-overvåkes

Trusler mot bussjåfører, ran, tagging og annet hærverk vil forframtiden bli tatt opp på video i SOT-busser.