Det kontrollerte kaos

Har aldri sett på maken. Enten så e an Kjell blitt ein gode skuespelar med årå, eller så har an trent jyseligt på å lyga de årå an va i London. For i går påsto an at de ligge bere an enn før med udstillingane på ONS!