- Indre Ryfylke treng ei kraftutbygging

Tre dagar før Norges vassdrags— og energi- direktorat (NVE) harklar si innstilling i Saudautbygginga, er det uvissa som rår. ForNVE held korta tett til brystet.