Strandsonevernet er bøygen i Finnøy

Vernet av 100-metersona langs sjøen og tilførsel av vatn skapar problem når Finnøy skal planlegga bruk av areala sine i framtida.