Refs etter avisuttalelser

Klinikkdirektør Tom Glomsaker, som er bedt av sykehusdirektør ErikTjemsland om å trekke seg, ble i september refset for å ha uttaltseg til avisen.