Til ungkarsfestival på hest

HOVDEN/SULDAL: Osne Vågen, Synnøve Sollid og Randi Breive eregentlig som andre unge kvinner uten fast følge. Den fire mil langerideturen over fjellet for å finne kar, skiller dem ut.