Etterlyser treffsted i Stavanger sentrum

— Vi trenger et sted i Stavanger sentrum hvor nordmenn og innvandrere kan møtes uformelt og bli kjent med hverandre, sier Jaman Mohamad.