Aksjonerte mot Regionfelt Østlandet

Ragnhild Gilje fra Stavanger deltar i aksjonene for å hindreutbyggingen av forsvarets skytefelt Regionfelt Østlandet.Aksjonistene sperrer veiene inn i området og hindrer på den måtenat arbeidet kan fortsette.