Regler for besøk på legevakten

I vanlig kontortid er det beste alternativet alltid egen lege. Fastlegene har avsatt tid til å ta seg av pasienter med akutt sykdom.