Til minne om rusmisbrukere

Hvert år tar narkotika mange liv i Rogaland. For pårørende, misbrukere og behandlingspersonell hjelper det å møtes for å dele sorgen.