Fjellgården Mån snart under tak

I løpet av ferien vil Mån-gården i Frafjord være ferdig reist. Antall besøkende vil avgjøre om fjellgården skal betjenes.